I Komunia święta w maju 2018
19-10-2018 12:15

 

Przypominamy, że w każdą niedzielę o 11.00 jest w kościele Msza św.

 

dla dzieci. Dzieci na zakończenie otrzymują „Owieczkę Magdę".

 

 

Spotkanie dla rodziców w sobotę 2 grudnia o godz. 16:30 w salce parafialnej.