NOWE USTALENIA KS. ARCYBISKUPA dotyczące duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii
24-09-2020 10:18

 

 

               NOWE USTALENIA KS. ARCYBISKUPA z dnia 28 maja 2020

dotyczące duszpasterstwa po zniesieniu limitów uczestników liturgii

 

 

1. Udział w liturgii

Z dniem 30 maja br. przestaje obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych (obowiązkowe pozostaje zakrywanie twarzy maseczką przez uczestników liturgii według dotychczasowych zasad oraz zachowanie bezpiecznego dystansu). Zniesienie liczby uczestników dotyczy także pogrzebów.

 

2. Dyspensa

Do niedzieli 31 maja br. obowiązuje ogólna dyspensa od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy Świętej.

Od niedzieli 7 czerwca obowiązywać będzie już tylko dyspensa dla:

a.  osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

b.  osób z objawami infekcji,

c.   osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

 

3. Czas Komunii wielkanocnej

Przedłuża się czas Komunii wielkanocnej w Archidiecezji Poznańskiej do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2020 roku. 

 

4. Duszpasterstwo chorych i posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Jeśli chorzy wyrażają taką wolę, możliwe jest odwiedzanie ich z sakramentami świętymi.

Z dniem 31 maja br. zostaje przywrócona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. 

 

5. Sakrament bierzmowania

W parafiach, w których bierzmowanie przewidziane było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia tego sakramentu można zorganizować latem lub jesienią. 

 

6. Spotkania duszpasterskie

Można powrócić do spotkań grup duszpasterskich oraz grupowego przygotowania do przyjęcia sakramentów. We wszelkich spotkaniach nieliturgicznych należy przestrzegać limitu 150 osób.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego trybu funkcjonowania od dnia 1 czerwca, według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

 

7. Boże Ciało  

Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący stan prawny, nie organizuje się procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możliwa jest procesja eucharystyczna po Mszy św. wokół kościoła. 

 

 

                                                                                             † Stanisław Gądecki

                                                                                  Arcybiskup Metropolita Poznański