Chrzest Święty - informacje dla Rodziców
22-11-2019 16:52

Sakrament chrztu udzielany jest w I niedzielę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 12:15 (za wyjątkiem lipca i sierpnia) oraz w III sobotę miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 18:00. (Wyjątki: jeśli na dany dzień przypada większa uroczystość, wówczas terminy mogą ulec przesunięciu).

Rodzice (opiekunowie) dziecka zgłaszają dziecko do kancelarii  przed planowanym terminem przyjęcia sakramentu, uczestniczą w katechezie chrzcielnej i przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii świętej. 

Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w piątek przed chrztem o godzinie 19:00.

Potrzebne dokumenty:

  • odpis Aktu Urodzenia dziecka z USC
  • dokument ślubu kościelnego lub przynajmniej cywilnego
  • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania) wraz z zaświadczeniami z parafii ich zamieszkania, stwierdzającego, że mogą pełnić zadania ojca lub matki chrzestnej.

Rodzicem chrzestnym może zostać ten, kto nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest, ukończył 16 lat, jest katolikiem i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii i bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, nie żyje w związku niesakramentalnym.